Nguyên tắc thí nghiệm tải không phá hủy và tải tới hạn của dầm: dầm được đặt trên 2 gối đỡ có thể điều chỉnh được khoảng cách, phụ thuộc vào chiều dài dầm đem thí nghiệm.Phần còn lại của các gối đỡ đến đầu dầm dao động từ 50 – 275mm.Khoảng cách từ gối đỡ đến 2 điểm chất tải đều nhau và bằng 1/4chieeuf dài thử(Le).Khoảng cách này không nhỏ hơn 60mm (chiều dài thử của dầm nhỏ nhất 2500mm). Theo lý thuyết tải thử P 100% đối với không phá hủy có tính đến trọng lượng bản thân của dầm và tạo ra ứng suất kéo theo tính toán tại thớ dưới của dầm là 10 daN/cm2. Dầm được thí nghiệm với tải thử không phá hủy P 100% để kiểm tra độ võng và vết nứt.Thí nghiệm phá hủy để xác định hệ số vượt tải của dầm so với tải thử tới hạn P 100%.

Nguyên tắc thí nghiệm độ dài của neo thép: Dầm được đặt trên 2 gối đỡ có khoảng cách đến điểm đặt tải = 600mm. Phần còn lại từ gối đỡ đến đầu dầm = 50mm. Dầm được thí nghiệm tải thử P 100% để kiểm tra độ tụt của thép ứng lực trước trong bê tông

Nguyên tắc thí nghiệm với viên Block bê tông: Viên Block được đặt 2 cạnh lên gối đỡ.Tải thử tập trung đặt chính giữa trên mặt viên Block với diện tích tiếp xúc 50x50mm. Viên block bê tông được thí nghiệm nén uốn tới tải phá hủy để xác định hệ số an toàn vượt tải so với tải thử tiêu chuẩn.

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SÀN BÊ TÔNG SIÊU NHẸ

Mới đây viện khoa học công nghệ bộ xây dựng đã công bố kết quả thí nghiệm cho sàn bê tông nhẹ do Vinaconex Xuân Mai sản xuất.Sàn nhà siêu nhẹ thay thế đổ bê tông truyền thống được nhập công nghệ từ cộng hòa Pháp.Sản phẩm sàn bê tông nhẹchuyên sử dụng làm sàn ,mái,gác xép cải tạo nhà ở cơ quan cũng như nhà xưởng.

Tên mẫu: Dầm bê tông dự ứng lực trước và viên bloc bê tông nhẹ.

Nơi sản xuất: Nhà máy bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

TIẾN HÀNH THI NGHIỆM SÀN BÊ TÔNG SIÊU NHẸ

1.Thí nghiệm không phá hủy: Kiểm tra sự làm việc của dầm bê tông dự ứng lực trước dưới tác dụng của tải trọng sử dụng.

2.Thí nghiệm phá hủy: Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm bê tông dự ứng lực trước.

3.Thí nghiệm kiểm tra sự dài neo của thép dự ứng lực trước trong dầm bê tông dự ứng lực trước.

4.Thí nghiệm phá hoại: Kiểm tra khả năng chịu uốn của viên bloc bê tông nhẹ

Nguồn: https://sanbetong.vn