Phân loại cọc bê tông

Cọc có nhiều loại để phục vụ cho những công trình khác nhau với nhiệm vụ để gia cố nền đất hoặc truyền tải cho móng.

Phân loại theo vật liệu:

* Cọc gỗ (Cọc tre,Cọc cừ tràm…)
* Cọc bê tông cốt thép
* Cọc thép
* Cọc cát
* Cọc xi măng đất

Phân loại theo đài cọc

* Cọc đài thấp, cọc đài cao
* Móng băng cọc, Móng bè cọc

Phân loại theo chiều dài cọc:

* Cọc ngắn chiều dài dưới 6m;
* Cọc vừa chiều dài khoảng 20÷25m;
* Cọc dài trên 25m có thể tới 50, 60m hoặc hơn nữa.

Riêng đối với loại cọc bê tông cốt thép thường dùng phổ biến thì còn chia ra các loại cọc: Cọc ống (cọc rỗng), cọc đặc, cọc bê tông cốt thép thường và cọc bê tông cốt thép dự ứng lực.

Phân loại theo cách chế tạo cọc:

Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn và cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ,

Cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ có thể chia ra làm hai loại:

* Cọc nhồi (Cọc khoan nhồi), cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ
Cọc barrette

Phân loại theo biện pháp thi công cọc

* Cọc đóng
* Cọc ép

Ngoài ra còn có cọc cừ ván thép và cừ ván bê tông cốt thép sử dụng để làm tường chắn đất.

Nguồn: http://xaydung360.vn